10. Konzert:
Operette / A. Joho, R. Suter

So/Di, 20. Juni/juin 2021, 11.00h, Burgplatz Place du Bourg

Bei schlechter Witterung Wyttenbachsaal / en cas de mauvais temps,salle Wyttenbach

Operette / A. Joho, R. Suter
französische Operettenmelodien / airs d’opérettes